Διάβασμα της Αύρας - Clairvoyant Aura Reading

Διάβασμα των 7 στρωμάτων της Αύρας όπου φέρνει στην επιφάνεια πνευματικές πληροφορίες και ενοράσεις για την επιβίωση στη ζωή σας, τα συναισθήματα σας, τη δημιουργικότητα σας, τη σεξουαλικότητά σας, τη δύναμη σας , την αυτοεκτίμηση σας, τα όρια σας , την αγάπη σας, την επικοινωνία σας, τη σαφήνεια σας, ποιοί είσαστε ως πνεύμα και ποιοί ήρθατε να είστε σε αυτήν την διάσταση.

Τι είναι το διάβασμα και θεραπεία της Αύρας?

Ενόραση απλά σημαίνει "καθαρή όραση". Σημαίνει καθαρή όραση σε επίπεδο ψυχικό.

Ο Γιώργος και η Μαγδαλένα έχουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρία δουλεύοντας με ενεργειακά πεδία. Τίποτε δεν συγκρίνεται γρήγορης μάθησης σε βάθος πέραν της προσωπικής εμπειρίας. Φέρνουμε αυτήν την προσωπική εμπειρία σε καθέναν και κάθε διάβασμα.

 Διάβασμα των 7 στρωμάτων της Αύρας διάρκειας 2 με 2 1/2 ωρών όπου φέρνει στην επιφάνεια πνευματικές πληροφορίες και ενοράσεις για την επιβίωση στη ζωή σας, τα συναισθήματα σας, τη δημιουργικότητα σας, τη σεξουαλικότητά σας, τη δύναμη σας , την αυτοεκτίμηση σας, τα όρια σας , την αγάπη σας, την επικοινωνία σας, τη σαφήνεια σας, ποιοί είσαστε ως πνεύμα και ποιοί ήρθατε να είστε σε αυτήν την διάσταση. Ολα τα παραπάνω πλήρως καθώς και επούλωση ανισσοροπιών που θα προκύψουν. Μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις όπως: Σχέσεις, εργασία, το μονοπάτι της ζωής, προηγούμενες ζωές, προσωπική υγεία, σχέσεις με τα παιδιά, τους γονείς, τι κάνει ένα αγαπημένο πρόσωπο από την άλλη πλευρά, σπίτι, επιχειρήση, και τι σας εμποδίζει από το να είστε αυτό που θέλετε να είστε.