Η Θεραπεία Θήτα ή Theta Healing® είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους αυτοβελτίωσης, αυτογνωσίας, αυτοθεραπείας και εξομάλυνσης των σχέσεων μας με τους άλλους.

Δημιουργήθηκε από την Βαιάνα Στάιμπολ και διδάσκεται σε περισσότερες από 26 χώρες.

Χρησιμοποιήται από εναλλακτικούς θεραπευτές, καθώς και από επιστήμονες της κλασικής ιατρικής.